Werkwijze

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een geneesheer-specialist, huisarts, leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, … . Dit kan telefonisch of via het contactformulier.

Een eerste gesprek en adviesgesprek

Tijdens een eerste gesprek wordt er een dossier aangemaakt betreffende de patiënt, waarin alle gegevens zorgvuldig bewaard worden. Er volgt een anamnesegesprek en wij brengen u bij het eerste contact op de hoogte over de werking van de praktijk, de gebruikte tarieven en terugbetalingsmogelijkheden. Vervolgens vindt er een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats. Dit gebeurt aan de hand van verschillende tests. Zo kan het dossier voor terugbetaling opgemaakt worden. De resultaten en de behandelingsmogelijkheden worden samen met u besproken tijdens het adviesgesprek.

Behandeling

Wanneer de aanvraag in orde is, kan de therapie opgestart worden. Er wordt een handelingsplan opgemaakt om doelmatig te werk te kunnen gaan en de achterstand zo effectief mogelijk te verhelpen. Samen zoeken we naar de meest geschikte vorm van begeleiding. Een therapiebeurt duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van het probleem. De behandelingen gaan door in de praktijk (LOCHRISTI/WACHTEBEKE) of op school, mits toestemming van de directie. Daarnaast zijn huisbezoeken steeds mogelijk.
Gedurende de periode van behandeling proberen wij indien u dit wenst, zoveel mogelijk multidisciplinair te werken.
Voor een groot aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit, neem gerust contact met ons op bij verdere vragen hieromtrent of surf naar www.riziv.fgov.be.