Psychologie bij kinderen en volwassenen

Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven geconfronteerd worden met gebeurtenissen waardoor het leven plots een pak moeilijker wordt. Sommige van deze problemen kan men soms moeilijk alleen opvangen. Via therapie met een psychologe of orthopedagoge wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor het probleem. Een psychologe helpt met het terugvinden van de innerlijke kracht om vervolgens de moeilijkheden gezamenlijk aan te pakken. Een goede vertrouwensrelatie is essentieel om samen aan de problemen te kunnen werken.

Onze psychologen en orthopedagoge kunnen werken vanuit een bepaalde psychotherapeutische stroming. Een van de therapievormen is systeemtherapie. Dit is een therapievorm waarbij men problemen aanpakt d.m.v. de context waarbinnen het individu functioneert. Deze context (meestal het gezin) wordt gezien als een systeem, waarbinnen er allerlei interacties plaatsvinden. Deze interacties kunnen volgens een bepaald patroon verlopen, waardoor ze problemen creëren of beïnvloeden. Ondanks de focus op de context, hoeft niet altijd het volledige gezin aanwezig te zijn bij de therapie. Systeemtherapie kan zowel gezinstherapie of relatietherapie zijn, maar er kan even goed met slechts één gezinslid gewerkt worden.

Onze pyschologe Stephanie Van Cauwenberghe is daarnaast ook EMDR-therapeut. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is evidence based dus wetenschappelijk onderzocht. EMDR wordt gebruikt bij trauma, angst, dwang, depressie. Het doel is om onverwerkte herinneringen te verwerken. De therapie gebeurt in verschillende fases en wordt niet enkel toegepast op herinneringen uit het verleden, maar ook op actuele problemen en zelfs geanticipeerde problemen in de toekomst. De bilaterale stimulatie is slechts één component van het protocol, maar wel de meest bekende. Andere fases zijn het verband zoeken tussen de klacht en onverwerkte herinneringen, positieve gedachten versterken, controleren van de lichamelijke reacties bij het herinneren en een goede afsluiting. EMDR-therapie kan ingezet worden bij zowel kinderen als volwassenen.

In een notendop:
De psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren wordt aangeboden aan kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar en hun ouders. Onze psychologen en orthopedagoge begeleiden volgende problematieken:

• Angsten
• faalangst (aanvaarden van beperkingen, piekeren,…)
• Gedragsproblemen
• Hechtingsproblemen
• Hoogsensitiviteit
• Problemen op school (assertiviteit, sociale vaardigheden, pesterijen, planningsproblemen, …)
• Stemmingsproblemen
• Ondersteuning bij verlieservaring
• Zelfverwondend gedrag

Volwassenen kunnen ook terecht met klachten zoals

• Angstgevoelens
• Depressieve gevoelens
• Stress en burn-out
• Traumatische ervaringen
• Een laag zelfbeeld
• Verwerkingsmoeilijkheden
• faalangst
• …

Wij melden graag nog even dat terugbetaling afhankelijk is per mutualiteit. De tarieven kunnen steeds besproken worden met de behandelende therapeut (psycholoog of orthopedagoge). Therapie wordt afgestemd op de patiënt en is dus zeer individueel opgebouwd. Bij een eerste intake worden alle praktische zaken omtrent een al dan niet opstart overlopen.