Multidisciplinaire praktijk

Logopraxis is een gespecialiseerde multidisciplinaire praktijk te LOCHRISTI en WACHTEBEKE voor logopedie, psychologie, diëtiek en psychomotoriek, opgericht in 2004. Door onze jarenlange ervaring zijn we een gevestigde waarde geworden in onze tak van de hulpverlening. We leggen ons toe op alle facetten van de logopedie, psychologie, diëtiek en psychomotoriek met name diagnostiek en behandeling en dit zowel voor kinderen, jongeren als volwassen.

Multidisciplinair werken is onze troef. Daarnaast heeft iedere therapeut binnen onze groepspraktijk een eigen specialisatie uitgebouwd, waardoor we aan elke hulpvraag tegemoet kunnen komen.

Logopedie

We leven in een maatschappij waar communicatie zeer belangrijk is. Goede communicatieve vaardigheden en een vlotte taalontwikkeling zijn de basis voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Hulpverlening voor stoornissen in deze gebieden is dan ook enorm belangrijk. Logopedie is een toegepaste gedragswetenschap die zich richt op het intermenselijk communicatiegedrag. Dit wordt gedaan via de preventie, diagnostiek, behandeling en follow-up van stem-, spraak-, taal- of leerstoornissen en dit zowel bij kinderen, adolescenten, volwassenen als senioren.

Lees meer

Diëtist

Voeding speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het kiezen voor een gezonde en evenwichtige voeding kan heel wat medische klachten verminderen of voorkomen. Toch is het niet steeds evident om dit in de praktijk toe te passen. U kan bij de diëtist terecht voor een persoonlijk voedingsadvies afgestemd op uw klachten of problemen.

Bij kinderen werken we spelenderwijs én kindgericht.

Ook baby’s en jonge kinderen met voedingsproblemen kunnen bij ons terecht. Dit in samenwerking met onze twee logopedisten die de opleiding eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen aan het HAN te Nijmegen volgden.

Lees meer

Psychologie

Indien er problemen voorkomen op psychisch gebied kan er steeds beroep gedaan worden op een psycholoog. Die staat in voor de behandeling van een brede waaier aan problemen die bij kinderen/ jongeren voorkomen zoals emotionele, cognitieve en gedragsproblemen. Ook volwassenen kunnen bij ons terecht voor psychologische ondersteuning.

Lees meer

Psychomotoriek

Psychomotoriek speelt in op drie pijlers, namelijk op het motorisch, cognitief en emotioneel aspect van bewegen. Een beweging staat niet op zich. Deze wordt niet enkel en alleen bepaald door de spieren en motorische kwaliteiten van het lichaam. Een beweging hangt samen met hoe de informatie over deze beweging wordt verwerkt en hoe het kind zich voelt ten opzichte van deze beweging.

Lees meer

TYP 10

Typ-10 werd ontwikkeld voor kinderen met leer- of motorische problemen (schrijfproblemen, spellingsmoeilijk-heden, dyslexie, NLD, …). Maar ook alle overige kinderen en zelfs volwassenen kunnen op korte tijd met deze methode blind leren typen.

De cursus is toegankelijk voor iedereen vanaf 9 jaar.

Wij staan garant voor een kwalitatieve en individuele behandeling

Dankzij geregeld teamoverleg, gericht onderzoek en regelmatige bijscholingen staan wij garant voor een kwalitatieve en individuele behandeling. Voor verdere uitleg kunt u ons altijd telefonisch of via email contacteren. Aarzel niet om contact op te nemen, wij helpen u of uw kind graag verder.

Het Logopraxis-team