Logopedie volwassenen

Spraakstoornissen

Moeilijkheden binnen de spraak of articulatie worden ook nauwgezet bekeken en onderzocht bij volwassenen. Wij gingen op dit onderdeel al dieper in bij kinderen, maar ook volwassenen kunnen in functie van hun opleiding of beroep hulp nodig hebben binnen spraak. Ook hier gaan we de principes van motorisch leren inzetten. We stemmen af op de hulpvraag. Pittigheid, groot mechanisme, prosodie,… kunnen aan bod komen.

Oromyofunctionele problemen

Aanmeldingen in het kader van een orthodontische behandeling bij jongvolwassenen en volwassenen stromen tegenwoordig door naar de praktijksetting. Dit is heel belangrijk om nauwkeurig te onderzoeken en behandelen. Er kunnen heel wat zaken voor het beugelen of in combinatie met een beugel bekeken worden (lipsluiting, mondsluiting, afwijkend mondgedrag, tongmotoriek, tongpuntplaatsing, foutieve slik). Samenwerken met tandartsen en orthodontisten wordt hierbij gestimuleerd. Volwassenen geven hierbij vaak aan dat therapie in het kader van hun mond- en tongstand hun snurken ’s nachts verminderd.

Vloeiendheidsstoornissen (stotteren)

Stotteren is een complexe toestand die méér betekent dan alleen het herhalen of verleningen van klanken en woorddelen, of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie. De onderliggende problemen zoals emoties en cognities worden tevens door de logopedist behandeld. Binnen ons team zijn er logopedisten die specifiek gespecialiseerd zijn in stotterproblematiek. Hierbij kan aanvullende psychologische begeleiding voor velen een oplossing bieden.

Gehoorstoornissen

Volwassenen met een gehoorsdaling of -stoornis vertonen problemen in hun spraak. Daarom is het zeer belangrijk snel hulp op te zoeken bij een logopedist om de articulatie bij te werken. Bij volwassenen met een hoorapparaat is tevens gehoorrevalidatie aangewezen; dit om het oor opnieuw te leren ‘luisteren’.

Stemstoornissen

Stem geeft ons dag in dag uit de kans om te communiceren en emoties uit te drukken. Stem speelt dus een belangrijke rol in ons sociaal leven. Ook op professioneel vlak is stem voor velen onmisbaar. Meestal denken we echter niet bewust aan onze stem. Stem wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Nochtans zijn de structuren die instaan voor de stemproductie zeer fragiel en kwetsbaar. Hoge stembelasting, veelvuldig of langdurig contact met schadelijke stoffen, stemmisbruik of foutief stemgebruik kunnen leiden tot stemproblemen of stemstoornissen. Organische letsels binnen het stemapparaat worden verder opgevolgd samen met de NKO-arts bij de logopedist.

Dysfagie of slikstoornissen

Dysfagie is een stoornis in het kauwen en/ of slikken van voedsel en drank. Hierbij kan er bijvoorbeeld eten of drank in de longen terechtkomen in plaats van in de maag. Men kan ook problemen hebben met het afhappen of kauwen van voedsel. Soms hebben mensen het gevoel dat er voedsel blijft ‘hangen in de keel’. Mensen met dysfagie kunnen verschillende symptomen vertonen: (sterk) vermageren, geen eetlust meer hebben, hoesten tijdens het slikken of erna, (nasale) oprisping, zuurbranden, verslikken, longontsteking, chronische bronchitis, … . Besteed hier aandacht aan. Iemand die regelmatig begint te hoesten tijdens het eten en drinken kan ernstige slikproblemen hebben. We geven op regelmatige tijdstippen studiedagen over dysfagie in woon- en zorgcentra.

Neuropsychologische functiestoornissen

Neuropsychologische problemen zijn gevolgen op het vlak van het ‘psychisch’ functioneren van mensen. Enkele voorbeelden van cognitieve problemen waarbij de logopedist hulp kan bieden, zijn: geheugenproblemen, aandachtsproblemen, neglect of het niet opmerken van stimuli (vaak langs de linkerzijde van het lichaam), concentratieproblemen, … .

Spraak- en taalstoornissen na een hersenbeschadiging

Deze stoornissen kunnen op verschillende leeftijden optreden door allerlei oorzaken (vb.: (verkeers) ongeval, hersenbloeding, herseninfarct, tumoren,…). Ook progressieve ziektebeelden zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson, Huntington, Multiple Sclerose, A.L.S., … kunnen leiden tot een hersenbeschadiging.

Communicatie –zowel spreken, lezen als schrijven- is een essentieel onderdeel van het ‘mens zijn’. Er kan echter van alles misgaan tijdens het communicatieproces. Hier vindt u een kort overzichtje.

Spraakstoornissen ten gevolge van een hersenletsel

Een vaak voorkomende neurologische spraakstoornis is dysartrie. Bij een dysartrie heeft u problemen met het spreken. Dit komt doordat de spieren die hierbij betrokken zijn niet goed meer werken. U kan uw woorden en zinnen wel vinden, maar niet goed en duidelijk meer uitspreken door een probleem met de spieren. Ook verbale apraxie is een soort spraakstoornis die kan optreden na een hersenbeschadiging. Hier zijn niet de spieren het probleem, maar wel de hersenen. U weet welke woorden en zinnen u wil uitspreken, maar uw hersenen hebben een planningsprobleem. Ze geven verkeerde signalen of sturen juiste signalen in de verkeerde volgorde. Hierdoor vervormt u klanken of spreekt u ze op het foute moment uit.

Taalstoornissen ten gevolge van een hersenletsel

Afasie is een taalstoornis waarbij alle taalmodaliteiten (spreken, begrijpen, lezen, schrijven) gestoord kunnen zijn. Afasie is bij iedereen anders. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar vinden niet de juiste woorden of hebben moeite met het bouwen van zinnen. Anderen spreken juist veel, maar begrijpen niet goed wat de gesprekspartner zegt. Afasie ontstaat na een hersenletsel in het taalgebied. Een persoon met afasie heeft problemen met de taal, NIET met het denken.