Kinesitherapie en psychomotoriek bij kinderen

Psychomotoriek speelt in op drie componenten, onderdompeling op motoriek, cognitie en emotie. De motoriek toont ons hoe het bewegingsapparaat functioneert. De cognitie laat ons toe informatie te verwerken. De emotie toont ons hoe het zit met de gevoelens. De ene component beïnvloedt de andere component. Hoe zit een psychomotorische therapie in elkaar:

• Motorische vaardigheden worden bijgebracht (motoriek).
• Ouders, leerkrachten, kinderen, de naaste omgeving verkrijgen informatie (cognitie).
• De omgeving is aangepast aan een harmonieus evenwicht (emotie).

Voor welke doelgroep?
• Kinderen met fijnmotorische problemen.
• Kinderen met schrijfmotorische problemen.
• Kinderen met problemen op visuomotorisch vlak.
• Kinderen die problemen hebben met stress/perfectionisme… Hier gaan we aan de slag met relaxatietechnieken.
• Psychomotoriek bij kinderen met ASS, ADHD, mentale achterstand, CVI en psychiatrische aandoeningen.
• Kinderen met Dyspraxie/DCD

Het onderdeel psychomotoriek is dus een belangrijk aspect dat wordt toegevoegd aan de multidisciplinaire aanpak van logopraxis.

Wanneer er problemen voorkomen op psychomotorisch vlak, aarzel dan niet om ons te contacteren of bekijk onze folder. We zoeken in samenspraak met de ouders en school naar een kindafhankelijke aanpak. Ook voor grove motoriek kan u bij onze kinesitherapeut terecht.