Logopedie

Taal en articulatie

• Taal- en articulatieonderzoek bij Nederlandstalige, anderstalige en meertalige kinderen
• Onderzoek naar dysfasie: taalstoornis
• Onderzoek naar SOD: verbale ontwikkelingsdyspraxie

Leer

• Onderzoek naar dyslexie: leesstoornis
• Onderzoek naar dysorthografie: spellingsstoornis
• Onderzoek naar dyscalculie: rekenstoornis

Overige

• Stemproblemen
• Stotteren
• Dysfagie (slikproblemen)
• Afasie (taalstoornissen ten gevolge van een hersenletsel)
• Dysarthrie (spraakstoornissen ten gevolge van een hersenletsel)
• Verbale apraxie (spraakaansturingsstoornissen ten gevolge van een hersenletsel)

Kinesitherapie

• Psychomotoriek

• Onderzoek naar dyspraxie: motorische ontwikkelingsstoornis die leidt tot problemen bij het plannen en coördineren van motorische handelingen.
• Onderzoek naar DCD: ontwikkelingsstoornis van de motorische coördinatie

• Schrijfmotoriek

• Onderzoek naar dysgrafie: moeilijkheden op vlak van schrijfvaardigheden

Psychologie

Wij werken nauw samen met een kinderneuroloog en -psychiater waardoor wij op een efficiënte wijze de nodige diagnoses kunnen stellen:

Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

• Intelligentieonderzoek :
• Op vraag van de ouders, de school of derden kan een intelligentietest worden afgenomen. Een intelligentietest brengt de cognitieve mogelijkheid, het intelligentieniveau, van een kind in beeld. Een psychologe kan hiervoor gebruik maken van verbale maar ook non-verbale testen, bijvoorbeeld in het geval van anderstaligheid. Bij Logopraxis maken de psychologen gebruik van de genormeerde testen naargelang de leeftijd en achtergrond van het kind.

• Neuropsychologisch onderzoek (aandacht en executieve functies in kaart brengen):
Bij een neuropsychologisch onderzoek worden een aantal cognitieve functies in kaart gebracht zoals geheugen, concentratie, werktempo, taal, ruimtelijk inzicht en planning
• Belevingsonderzoek:
Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de beleving van het kind (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen,…) in beeld wordt gebracht
• Persoonlijkheidsonderzoek
• Screening Autismespectrumstoornissen

Eerstelijnspsychologische sessies (kan ook via conventie vanuit het PAKT en RADAR)

• Kinderen en jongeren
• Volwassenen

Tweedelijnspsychologisch sessies

• Kinderen en jongeren
• Volwassenen