Logopedie bij kinderen

Taalstoornissen
De taalontwikkeling kan een vertraagd of afwijkend verloop vertonen. Kinderen kunnen problemen hebben met de woordenschat, zinsbouw, morfologie (vervoegingen/ verbuigingen) of pragmatiek. We kunnen spreken van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, maar de taalproblemen kunnen ook kaderen in een taalontwikkelingsstoornis of in een dysfasie. Het is dus belangrijk om tijdig de taalproblemen en moeilijkheden in kaart te brengen.
Spraakstoornissen
Moeilijkheden binnen de spraak of articulatie worden nauwgezet bekeken en onderzocht. Wij behandelen articulatiestoornissen, maar ook spraakmotorische stoornissen en spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD). Het is belangrijk om na te gaan binnen welk onderdeel van de spraak de moeilijkheden zich voordoen. Het kan fout lopen bij het vormen van klanken of woorden, bij het opbouwen van klanken, bij het bewegen en plannen van de articulatoren, maar ook bij de uitvoering van de spieren. Gericht werken, is en blijft de boodschap.
Oromyofunctionele problemen
Moeilijkheden bij onvoldoende lipsluiting, foutieve tongpositie, een foutief slikpatroon of een foutieve tongpuntplaatsing bij klankopbouw worden opgevolgd en gediagnosticeerd onder OMFT. Afwijkend mondgedrag leidt tot een heel ander groeipatroon van het oro-faciale skelet, waardoor malocclusies, ademhalingsproblemen en houdingsproblemen kunnen ontstaan. De OMFT-logopedist behandelt de oorzaak van malocclusies ten gevolge van afwijkend mondgedrag, enkele NKO-problemen (o.a. oorontstekingen) en groeistoornissen (o.a. houding en orofaciaal skelet). Hierbij is er een directe relatie met orthodontie, tandheelkunde en logopedie.
Vloeiendheidsstoornissen
Stotteren is een complexe toestand die méér betekent dan alleen het herhalen of verleningen van klanken en woorddelen, of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie. De onderliggende problemen zoals emoties en cognities worden tevens door de logopedist behandeld. Binnen ons team zijn er logopedisten die specifiek gespecialiseerd zijn in stotteren. Aanvullende psychologische begeleiding kan ook een oplossing bieden.
Stemstoornissen
Wanneer de stembanden tijdens het spreken onvoldoende sluiten, ontsnapt er te veel lucht tijdens het spreken. Dit heet kinderheesheid. De logopedist leert hoe het kind de stem beter kan gebruiken. Daarnaast kan een NKO-arts ook een organisch probleem vastgesteld hebben. Dit dient ook opgevolgd en behandeld te worden door een logopedist. Kinderdysfonie of -afonie komt voor binnen alle leeftijden.
Leerstoornissen
Dit kan gaan over zowel lees-,spelling-, schrijf-, als rekenstoornissen. We spreken pas van leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysgrafie, …) als de automatisering van lezen, spellen, schrijven en rekenen zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt. De logopedist begeleidt de kinderen bij het remediëren van basisvaardigheden, tempo en regels, … . Het is voor ons als logopedist belangrijk om na te gaan welke kenmerken we binnen leermoeilijkheden en leerproblemen zien en over te schakelen op de juiste behandelmethode.
Akoepedie
Kinderen met een gehoorsdaling of -stoornis vertonen problemen in hun spraak- en taalontwikkeling. Daarom is het zeer belangrijk snel hulp op te zoeken bij een logopedist om de achterstand bij te werken. Bij kinderen met een gehoorapparaat is tevens gehoorrevalidatie aangewezen; dit om het oor opnieuw te leren ‘luisteren’.
Ouderbegeleiding
Onze passie is dus werken met het kind, maar wij vinden ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders belangrijk. Binne de praktijk spreken we dan ook liever van samenwerken met ouders. Wij kunnen bepaalde strategieën aanreiken of uitdiepen met het kind, maar het blijft belangrijk dat deze worden geïntegreerd in de thuissetting en in de schoolsetting. Overleg is belangrijk.

Meer info over logopedie vind je op: www.vvl.be