Logopedie voor kinderen

We leven in een maatschappij waar communicatie zeer belangrijk is. Stoornissen in de communicatie en taal hebben negatieve gevolgen op het leven van het kind. De logopedist zorgt voor de preventie, diagnose, behandeling en follow-up van taal-, spraak-, leer-, concentratie-, stem- en gehoorstoornissen.

Logopedie voor volwassenen

We leven in een maatschappij waar communicatie zeer belangrijk is. Een goede articulatie en een correct taalgebruik bij bepaalde opleidingen en op de werkvloer zijn van cruciaal belang. Daarnaast zorgt de logopedist ook voor de behandeling en  comfort bij sommige stoornissen zoals bij stemproblemen, stotterproblematiek, gehoorstoornissen en spraak- en taalstoornissen na een hersenbeschadiging.

Logopedie voor senioren

We leven in een maatschappij waar communicatie zeer belangrijk is. Blijven communiceren, ook op latere leeftijd is van cruciaal belang. Het doel van logopedie is een betere levenskwaliteit. De logopedist zorgt voor de behandeling van spraak- en taalstoornissen na een hersenbeschadiging, slikstoornissen en communicatieve stoornissen bij dementerende personen.