LOGOPEDISTEN

Jill De Smet – logopediste
Margot De Bock – logopediste
Siele Dehopré – logopediste
Louize De Vlaeminck – logopediste
Melissa Haillez – logopediste
Jolien Leclercq – logopediste
Liselot Neirynck – logopediste
Evelyn Van Cauwenberghe – logopediste
Liza Van Den Eeckhout – logopediste
Ine Van den Berghe – logopediste
Linde Van Himme – logopediste
Joyce Neyt – stottertherapeute

Wij zijn twaalf logopedisten die op logopedisch vlak de preventie, diagnose, behandeling en follow-up van spraak-, taal-, stem-, concentratie-, leer-, gehoor-, neurologische- en slikstoornissen verzorgen en dit zowel bij kinderen, adolescenten, volwassenen als senioren. Elke logopediste heeft zijn specialiteit en door regelmatige bijscholingen blijft iedereen up-to-date binnen zijn eigen vakgebied.

De behandelingen bestaan uit individuele therapie op de praktijk. In samenspraak met ouders, leerkrachten en schooldirectie is therapie op school eveneens mogelijk.

Indien u meer informatie wenst kan u ons steeds via deze site een mail achterlaten of ons contacteren a.d.h.v. de gegevens die verder op deze site vermeld staan.

PSYCHOMOTORISCH THERAPEUTE

Liselot Neirynck – psychomotorisch therapeute
Anna Coppieters – kinesitherapeut en psychomotorisch therapeute

Psychomotoriek speelt in op drie componenten, namelijk op motoriek, cognitie en emotie. De motoriek toont ons hoe het bewegingsapparaat functioneert. De cognitie laat ons toe informatie te verwerken. De emotie toont ons hoe het zit met de gevoelens. De ene component beïnvloedt de andere component. Hoe zit een psychomotore therapie in elkaar:

 • Motorische vaardigheden worden bijgebracht (motoriek).
 • Ouders, leerkrachten, kinderen, de naaste omgeving verkrijgen informatie (cognitie).
 • De omgeving wordt aangepast om tot een harmonieus evenwicht van het kind te komen (emotie).

Voor welke doelgroep?

 • Kinderen met fijnmotorische problemen.
 • Kinderen met schrijfmotorische problemen.
 • Kinderen met problemen op visuomotorisch vlak.
 • Kinderen die problemen hebben met stress/perfectionisme… Hierbij gaan we aan de slag met relaxatietechnieken.
 • Psychomotoriek bij kinderen met ASS, ADHD, mentale achterstand, CVI en psychiatrische aandoeningen.
 • Kinderen met Dyspraxie/DCD

Het onderdeel psychomotoriek is dus een belangrijke aspect dat wordt toegevoegd aan de multidisciplinaire aanpak van logopraxis.

Wanneer er problemen voorkomen op psychomotorisch vlak, aarzel dan niet om ons te contacteren of bekijk onze folder. Wij zoeken in samenspraak met de ouders en school naar een kindafhankelijke aanpak.Ook voor grove motoriek kan u bij onze kinesitherapeut terecht.

Het team van Logopraxis

PSYCHOLOOG

Stephanie Van Cauwenberghe – klinisch psychologe

Onze psychologe staat in voor de behandeling van een brede waaier aan problematieken die bij schoolgaande kinderen en jongeren voorkomen zoals:

 • Emotionele problemen: hechtings- of verwerkingsstoornissen, faalangst, stress…
 • Gedragsproblemen: ADHD / ADD, sociale vaardigheid…
 • Ontwikkelingsproblemen: NLD, Autisme, mentale achterstand…
 • Cognitieve problemen: IQ-testing, concentratie, geheugentraining…

Naast kinderen kunnen ook de ouders in therapie betrokken worden. Daar zij het meest directe en intense contact met hun kinderen hebben, en de grootste invloed uitoefenen zijn zij van groot belang in het hulpverleningsproces.

Ook volwassenen kunnen bij ons terecht voor psychologische ondersteuning.

DIETISTE

Linde Van Himme – diëtiste

Contacteer ons

Wij helpen u of uw kind graag verder.