KINDEREN

Taalstoornissen

De taalontwikkeling kan een vertraagd of afwijkend verloop vertonen. Kinderen kunnen problemen hebben met de woordenschat, zinsbouw of morfologie (vervoegingen/ verbuigingen).  Men spreek dan van een taalontwikkelingsstoornis.

Spraakstoornissen

Wij behandelen articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag.

Vloeiendheidsstoornissen

Stotteren is een complexe toestand die méér betekent dan alleen het herhalen of verleningen van klanken en woorddelen, of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie. De onderliggende problemen zoals emoties en cognities worden tevens door de logopedist behandeld. Binnen ons team zijn er logopedisten die specifiek gespecialiseerd zijn in stotteren. Aanvullende psychologische begeleiding kan ook een oplossing bieden.

Stemstoornissen

Wanneer de stembanden tijdens het spreken onvoldoende sluiten, ontsnapt er te veel lucht tijdens het spreken. Dit heet kinderheesheid. De logopedist leert hoe het kind de stem beter kan gebruiken.

Leerstoornissen

Dit kan gaan over zowel lees-,spelling-, schrijf-, als rekenstoornissen. We spreken pas van leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, dysgrafie, …) als de automatisering van lezen, spellen, schrijven en rekenen zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt. De logopedist begeleidt de kinderen bij het remediëren van basisvaardigheden, tempo en regels, … .

Ook voor studiebegeleiding en ‘leren leren’ kan er beroep gedaan worden op de logopedist.

Logopedie voor kinderen Logopraxis te Lochristi of Wachtebeke

Akoepedie

Kinderen met een gehoorsdaling of  -stoornis vertonen problemen in hun spraak- en taalontwikkeling. Daarom is het zeer belangrijk snel hulp op te zoeken bij een logopedist om de achterstand bij te werken. Bij kinderen met een gehoorapparaat is tevens gehoorrevalidatie aangewezen; dit om het oor opnieuw te leren ‘luisteren’.

Meer info over logopedie vind je op: www.vvl.be