Indien er problemen zijn met de psychomotoriek, kan er steeds beroep gedaan worden op een psychomotorisch therapeute.

Die staat in voor de begeleiding van:

 • Moeilijkheden met de fijne motoriek en de schrijfmotoriek (ook binnen een bredere problematiek: nl. bij ASS, ADHD, DCD, mentale achterstand, CV,…)
 • Problemen op visuomotorisch vlak (visuele perceptieproblemen, visuomotorische problemen,…

Schrijfmotoriek

 Schrijfmotorische therapie kan opgestart worden omwille van verschillende redenen:

 • fysieke klachten in de spiergroepen bij het schrijven
 • extreem onleesbaar handschrift
 • tempoprobleem

De therapie speelt in op het aanpassen van de pengreep, de houding of de schrijfbeweging op zich

shutterstock_95855257

 TYP 10

 De TYP 10-cursus sluit mooi aan bij de therapie op psychomotoriek. Bij Logopraxis kunnen kinderen en volwassenen op korte tijd blind leren typen.

 Bij TYP 10 worden verschillende ‘leerkanalen’ gebruikt om de letters aan de juiste vinger te koppelen. Aan de hand van kleuren, afbeeldingen, posities, worden deze koppelingen op een leuke, speelse manier ingeoefend. De nadruk ligt op het correct automatiseren en memoriseren van de letters en niet zozeer op het tempo. Dat verhoogt vanzelf na verloop van tijd, als je regelmatig blijft typen.

Praktisch:

 • kleine groepjes (max 4) tijdens de schoolvakanties.
 • individuele lessen zijn ook mogelijk, indien er sprake is van een leer- of ontwikkelingsstoornis
 • voor iedereen vanaf 9 jaar
 • geschikt voor kinderen  met leer- en/of motorische problemen (schrijfproblemen, spellingsmoeilijk-heden, dyslexie, NLD, …)
 • eventueel in combinatie met Sprint-software (http://www.sprintplus.be) gebruikt worden.

Visuomotoriek

Kinderen kunnen ook moeilijkheden ondervinden op vlak van visuele perceptie of visuomotoriek.

Dit manifesteert zich in problemen hebben met:

 • puzzelen
 • bouwen met blokken
 • na- en overtekenen bij kleuters
 • lagere schoolkinderen vallen dan voornamelijk uit op het vak meetkunde

Bij visuomotorische therapie leren kinderen het kijken/zien (visueel-ruimtelijke waarnemingen, oriëntatie in de ruimte) combineren met het doen (grove en fijne motoriek) en het denken (redeneren, nadenken, puzzelen, organiseren,…).

Young school girl sitting in her room and using laptop.

Relaxatietherapie

Vele kinderen kampen de dag van vandaag met stress waardoor zij gedragsstoornissen of angst vertonen. Dit heeft een grote impact op de leerprestaties van een kind.

Relaxatietherapie is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van zelfinstructie. Het kind leert relaxatietechnieken om zelf mee aan de slag te gaan. Hierbij leren we kinderen om te gaan met stress door bewust gebruik te maken van hun motoriek (ademhaling en op- en ontspanning van spiergroepen).

De relaxatietherapie is een opzichzelfstaande dienstverlening maar kan ook in combinatie met logopedische of psychologische therapie. Deze vorm van therapie kan een uitweg bieden voor kinderen met ADHD, woedeaanvallen, leerproblemen en –stoornissen,… alsook perfectionistische kinderen die de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.