Kinderpsycholoog

Onze kinderpsycholoog is een afgestudeerd psycholoog aan de Universiteit van Gent.

Elk kind en jongere verschilt en elke context is anders. De therapeutische relatie met het kind en de jongere is van primair belang.

De psychologische begeleiding wordt aangeboden aan kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar en hun ouders. Onze kinderpsycholoog begeleidt volgende problematieken:

  • Angsten
  • Gedragsproblemen
  • Hechtingsproblemen
  • Hoogsensitiviteit
  • Problemen op school (assertiviteit, sociale vaardigheden, pesterijen, planningsproblemen, …)
  • Stemmingsproblemen
  • Ondersteuning bij verlieservaring
  • Zelfverwondend gedrag

Er worden ook geregeld groepssessies opgestart rond faalangsttraining en assertiviteitstraining. Er zijn groepen voor kinderen van 7 tot 12 jaar en voor jongeren van 13 tot 15 jaar.

Psychologie Logopraxis te Lochristi of Wachtebeke
Psychologie Logopraxis te Lochristi of Wachtebeke

Volwassenenpsycholoog

Onze volwassenenpsycholoog is een afgestudeerd psycholoog aan de Universiteit van Gent.

Binnen het Logopraxis-team staat zij in voor de psychodiagnostiek bij kinderen en volwassenen. Daarnaast kunnen volwassenen ook voor psychologische therapie bij haar terecht.

Volwassenen worden in het dagdagelijkse leven vaak geconfronteerd met moeilijkheden op vlak van het werk, het gezin, …

Sommige van deze problemen kan men soms moeilijk alleen opvangen. Via gesprekstherapie met een psychologe wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor het probleem.
Personen met angst, depressie, medische moeilijkheden, relationele problemen, gezinsproblemen, problemen op het werk of andere problemen binnen de persoonlijke ontwikkeling kunnen bij ons terecht.

Psychodiagnostiek

Intelligentieonderzoek

Op vraag van de ouders, de school of derden kan een intelligentietest worden afgenomen. Een intelligentietest brengt de cognitieve mogelijkheid, het intelligentieniveau, van een kind in beeld. Een psychologe kan hiervoor gebruik maken van verbale maar ook non-verbale testen, bijvoorbeeld in het geval van anderstaligheid.
De psychologen maken gebruik van de genormeerde testen WPPSI-III-NL, WISC-III-NL, WAIS-III-NL en SON-R 2½-7, naargelang de leeftijd en achtergrond van het kind.

Aandachtsonderzoek

Bij een vermoeden van aandachtsproblemen, maken wij gebruik van een gestandaardiseerde screening met de TEA-Ch (Test of Everyday Attention for Children). Deze aandachtstest is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 16 jaar. Deze test kan het vermoeden van aandachtsproblemen bij kinderen weerleggen of bevestigen.