Kinderpsycholoog

Wie ben ik?

Ik ben Stephanie Van Cauwenberghe, afgestudeerd aan de Ugent als master in de klinische psychologie. Ik volgde reeds de postgraduaat Equine Assisted Therapie aan Artevelde Hogeschool en de basisopleiding EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) georganiseerd vanuit Integrativa. Momenteel volg ik ook de vierjarige postgraduaatopleiding Relatie-, gezins- en systeemtherapie aan de KU Leuven. Ik ben erkend psycholoog.

Therapie

Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven geconfronteerd worden met gebeurtenissen waardoor het leven plots een pak moeilijker wordt. Sommige van deze problemen kan men soms moeilijk alleen opvangen. Via gesprekstherapie met een psychologe wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor het probleem. Een psychologe helpt met het terugvinden van de innerlijke kracht om vervolgens de moeilijkheden gezamenlijk aan te pakken. Een goede vertrouwensrelatie is essentieel om samen aan de problemen te kunnen werken.

Psychotherapeuten werken vanuit een bepaalde psychotherapeutische stroming. Ik word systeemtherapeutisch geschoold. Systeemtherapie is een therapievorm waarbij men problemen aanpakt d.m.v. de context waarbinnen het individu functioneert. Deze context (meestal het gezin) wordt gezien als een systeem, waarbinnen er allerlei interacties plaatsvinden. Deze interacties kunnen volgens een bepaald patroon verlopen, waardoor ze problemen creëren of beïnvloeden. Ondanks de focus op de context, hoeft niet altijd het volledige gezin aanwezig te zijn bij de therapie. Systeemtherapie kan wel gezinstherapie of relatietherapie zijn, maar er kan even goed met slechts één gezinslid gewerkt worden.

Psychologie Logopraxis te Lochristi of Wachtebeke
Psychologie Logopraxis te Lochristi of Wachtebeke

De psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren wordt aangeboden aan kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar en hun ouders. Onze psycholoog begeleidt volgende problematieken:

 • Angsten
 • Gedragsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Hoogsensitiviteit
 • Problemen op school (assertiviteit, sociale vaardigheden, pesterijen, planningsproblemen, …)
 • Stemmingsproblemen
 • Ondersteuning bij verlieservaring
 • Zelfverwondend gedrag

 

Volwassenen kunnen ook terecht met klachten zoals

 • Angstgevoelens
 • Depressieve gevoelens
 • Stress en burn-out
 • Traumatische ervaringen
 • Een laag zelfbeeld
 • Verwerkingsmoeilijkheden

 

Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

 • Intelligentieonderzoek
  Op vraag van de ouders, de school of derden kan een intelligentietest worden afgenomen. Een intelligentietest brengt de cognitieve mogelijkheid, het intelligentieniveau, van een kind in beeld. Een psychologe kan hiervoor gebruik maken van verbale maar ook non-verbale testen, bijvoorbeeld in het geval van anderstaligheid. Bij Logopraxis maken de psychologen gebruik van de genormeerde testen naargelang de leeftijd en achtergrond van het kind.
 • Neuropsychologisch onderzoek
  Bij een neuropsychologisch onderzoek worden een aantal cognitieve functies in kaart gebracht zoals geheugen, concentratie, werktempo, taal, ruimtelijk inzicht en planning
 • Belevingsonderzoek
  Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de beleving van het kind (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen,…) in beeld wordt gebracht

 

 

Erkend door

 • FOD Volksgezondheid (Riziv)
 • Psychologencommissie
 • EMDR Belgium