SENIOREN

Senioren kunnen logopedie volgen omwille van:

Spraakstoornissen ten gevolge van een hersenbeschadiging

Ouderen hebben nood aan een goede communicatie. Op oudere leeftijd verhoogt de kans op spraakstoornissen omdat de spraakspieren minder elastisch worden.

De belangrijkste vormen van verworven spraakstoornissen bij ouderen zijn dysartrieën.

Bij een dysarthrie ontstaan er moeilijkheden bij het articuleren van woorden door een stoornis in de motorische zenuwen of in de zenuwen van de spieren die bij het spreken betrokken zijn. Men kan woorden en zinnen wel vinden, maar zij worden niet goed en duidelijk uitgesproken.

 Spraakstoornissen bij een bepaald ziektebeeld:

  • Bij multiple sclerose zien we een slordige articulatie, heesheid en stoornissen in luidheid en timbre van de stem.
  • A.L.S. leidt tot progressieve krachtvermindering in de ledematen, sliklast en spraakstoornissen, en ademhalingsproblemen.
  • Ouderen met de Ziekte van Parkinson hebben moeite met spreken, slikken en ademhaling.

Taalstoornissen ten gevolge van een hersenbeschadiging

Afasie is een taalstoornis waarbij alle taalmodaliteiten (spreken, schrijven, lezen, begrip) gestoord zijn. Afasie ontstaat na een hersenletsel in het taalgebied. Bij de ouderen kan afasie eveneens het gevolg zijn van een cerebrovasculair accident of CVA (= beroerte, stroke), dit is een stoornis in de bloedvoorziening of een ziekte nl. hersentumor.

Ook progressieve ziektebeelden zoals Alzheimer, Multiple Sclerose, A.L.S., Chorea van Huntington, Parkinson, … kunnen leiden tot hersenbeschadiging.

Dementie

Dementie is een ernstige vorm van het verlies van geestelijke functies. Deze ziekte zorgt ervoor dat de persoon in kwestie, maar later ook de naaste omgeving, belemmerd wordt normaal te functioneren op het werk en/of in het sociale leven.

Dementerende ouderen kunnen volgende symptomen vertonen:

  • Geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen
  • Afasie (taalstoornissen) en apraxie (spraakstoornissen)
  • Sociaal functioneren
  • Zelfredzaamheid
  • Persoonlijkheidsveranderingen

Voor licht dementerende bejaarden kan zowel communicatietraining (in groepsessies) als taaltraining (woordvindingsoefeningen en taaldenkoefeningen) gegeven worden.

Dysfagie of slikstoornissen

Dysfagie is een stoornis in het slikken. De patiënt heeft het gevoel dat vast of vloeibaar voedsel blijft hangen of wordt gehinderd bij passage door de mond en slokdarm naar de maag. Er kan onderscheid worden gemaakt in hoge dysfagie (slik- en verslikklachten) of lage dysfagie (slokdarmpassageklachten).

Mensen met dysfagie kunnen volgende symptomen vertonen: gewichtsvermindering, hoesten tijdens of na het slikken, (nasale) oprisping, zuurbranden, neurologische klachten, verslikken, longontsteking, chronische bronchitis, … .

Wij geven op regelmatige tijdstippen studiedagen over dysfagie in woon- en zorgcentra.

Om u nog beter van dienst te zijn, volgde één van onze collega’s een specialisatieopleiding rond dysfagie. Indien u één van bovenstaande klachten ervaart, aarzel dan niet onze praktijk te contacteren.

 

Logopedie voor volwassenen Logopraxis te Lochristi of Wachtebeke
Logopedie voor volwassenen Logopraxis te Lochristi of Wachtebeke

Stemstoornissen

Ouderen kunnen door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik op latere leeftijd stemproblemen ontwikkelen. Ook bepaalde ziektebeelden kunnen bijdragen tot een stemprobleem. Stemproblemen belemmeren eveneens een optimale communicatie.

Akoepedie

Bij ouderen met een gehoorsdaling kunnen problemen op vlak van spraak en taal optreden, maar ook het functioneren in het sociale leven kan gehinderd worden. Een hoorapparaat en gehoortraining kunnen helpen de problemen te beperken. Binnen de revalidatie leert men het oor opnieuw te ‘luisteren’.

Ook personen die reeds een hoorapparaat hebben, kunnen nood hebben aan extra training om beginnende problemen te voorkomen.

Meer info over logopedie vind je op: www.vvl.be